Jsme součástí mezinárodního projektu „Teachers in the distance“

Naše jazyková škola se zapojila do mezinárodního projektu strategického partnerství „Teachers in the distance“ v rámci grantu Erasmus+.

Cílem projektu je vyvinout novu metodologii pro on-line výuku přes Skype, která našim lektorům pomůže ještě zvýšit kvalitu on-line lekcí. Z projektu tak budou profitovat zejména naši studenti, kteří u nás získají výuku v souladu s nejnovějšími evropskými trendy v on-line výuce od moderně proškolených lektorů.

Do projektu je zapojeno 5 zemí:

Projekt trvá od listopadu 2018 do listopadu 2020 a v rámci projektu nás čeká mnoho práce na vývoji inovativní metodologie, mezinárodní spolupráce a školení pro naše lektory. Na závěr projektu se těšíme na velké setkání se zájemci o tento projekt, zejména z řad zájemců a potenciálních studentů on-line vzdělávání.

Jsme rádi, že můžeme být součástí tohoto velkého evropského projektu a našim studentům nabídnout výuku obohacenou o výstupy a výsledky projektu, který v České republice nemá srovnání.

Průběžně Vás budeme informovat o tom, jak projekt „Teachers in the distance pokračuje“.

Teacher in the distance
Teacher in the distance
Teacher in the distance
Teacher in the distance
Teacher in the distance
Teacher in the distance
Teacher in the distance
Teacher in the distance
Teacher in the distance

Mezinárodní projektový meeting v Chrudimi

8. a 9.4.2019 jsme v Chrudimi organizovali druhý projektový meeting v rámci našeho mezinárodního projektu Erasmus+  Teachers in the Distance.

V Chrudimi se sešli zástupci všech 5 zúčastněných zemí – tedy ČR, Estonska, Finska, Lotyšska a Polska. Cílem meetingu bylo zejména dokončit vývoj první části metodologie pro výuku přes Skype. Tuto část vývoje má na starosti naše Jazyková škola Zebra, takže jsme představili dosavadní výsledky, prodiskutovali složitější oblasti a navrhli jejich řešení. Také jsme se připravili na druhou část vývoje, kterou povedou Lotyši a kterým na konci června předáme pomyslnou štafetu.

Meeting se konal v Penzionu U Lávky, kde se o nás pěkně postarali. Kromě meetingu jsme našim partnerům ukázali také učebny naší jazykové školy a provedli je po Chrudimi.

Teacher in the distance
Teacher in the distance
Teacher in the distance
Teacher in the distance
Teacher in the distance
Teacher in the distance
Teacher in the distance
Teacher in the distance
 

Mezinárodní projektový meeting ve Ventspils v Lotyšsku

25. a 26.11.2019 jsme v Lotyšsku absolvovali již třetí projektový meeting našeho evropského projektu Teachers in the Distance.

Během meetingu nám lotyšský tým představil jejich výstup – popis několika aplikací, které lze pro výuku na dálku použít. Přistoupili ke svému úkolu velmi odpovědně a jejich výstup je velmi kvalitní.

Velkou část meetingu zabraly diskuze, jakým způsobem uchopíme společné školení pro naše lektory ve Finsku a co bude obsahem e-Learningové platformy, která by našim lektorům měla pomoci se zahájením nebo zkvalitněním výuky on-line.

Teacher in the distance
Teacher in the distance
Teacher in the distance
Teacher in the distance

Pandemie nám bohužel neumožnila setkat se s našimi projektovými partnery ani na školení pro 25 učitelů ani na závěrečném projektovém meetingu. Všechny aktivity jsme ukončili online.

Přesto jsme projekt zdárně dokončili a na www.teachersinthedistance.eu jsou zde k dispozici všechny výstupy projektu:

  1. Metodologie synchronní výuky jazyků online (tedy setkání učitele a studentů přes videokonferenční nástroj), která byla zpracována na základě poměrně rozsáhlého průzkumu mezi učiteli jazyků všech partnerů a na základě jejich dosavadní zkušenosti s výukou jazyků.
  2. Průvodce nejčastěji používanými videokonferenčními nástroji pro výuku online – jako např. MS Teams, Skype, Zoom, Google Meet, Adobe Connect apod. Součástí tohoto výstupu bylo i pořízení nahrávek několika ukázkových lekcí, které demonstrovaly jednak použití konkrétního videokonferenčního nástroje, ale také začlenění různých dalších aplikací a nástrojů do online výuky.
  3. Z online školení 25 učitelů vznikl seznam a návod na použití mnoha nástrojů, aplikací, webových stránek apod. použitelných v online výuce, jako např. Kahoot, Metimeter, Genially apod. Z toho byl poté na platformě vyvinut Innovative tool browser, kde si učitel zadá, jaké dovednosti by chtěl se svými studenty cvičit, a Innovative tool browser mu nabídne aplikace, webové stránky a nástroje, které pro to může využít i s krátkým popisem, co který nástroj dokáže, a samozřejmě s odkazem na tento nástroj.
  4. Vrcholem celého projektu bylo vytvoření eLearningové platformy, kde jsou k dispozici všechny zmíněné výstupy z projektu. Učitelé zde najdou metodologii a na ní založené eLearningové školení, které si projdou a po vyplnění testu jim platforma vygeneruje i certifikát o absolvování kurzu. Toto eLearningové školení obsahuje metodologii, popis videokonferenčních systémů, přehled různých nástrojů  a aplikací pro výuku jazyků. Najdou zde i nahrávky ukázkových lekcí z těchto systémů a již zmíněný Innovative tool browser. Tato platforma je přístupná trvale a volně jakýmkoliv zájemcům z řad učitelů o online výuku.