Lektoři

Mgr. Romana Kovaliková

Univerzita Palackého v Olomouci

Co považuješ při výuce jazyka za nejdůležitější? 

Snažím se, aby ve výuce byla příjemná a zábavná atmosféra. Do výuky ráda zařazuji své poznatky, a to nejen jazykové, ale i kulturní.

Katarína Čelková

Statna jazykova skuska z anglickeho jazyka, Cambridge Advanced Exam, Kurz prekladatela a tlmocnika Univerzita Mateja Bela  v Banskej Bystrici

Co považuješ při výuce jazyka za nejdůležitější? 

Myslim si, ze urcite prijemnu atmosferu na hodine a pocit studenta, ze sa posuva v jazyku vpred. Na kazdej jednej hodine spoznava nove slovicka pri roznych aktivitach a na dalsej  ich uz vie aktivne pouzit. Skype je vynikajuci v tom, ze sa daju zlepsovat vsetky aspekty- citanie, posluch, gramatika, konverzacia i slovna zasoba.

Bc. Grace Bantol

University of the Philippines Diliman

Co považujete na výuce za nejdůležitější:

„To make teaching more effective, I think it is very important for the teacher to tailor the lessons based on student needs and expectations. It is also equally important to foster positive encouragement and a relaxed atmosphere so students are motivated and will eagerly participate in the lessons. Once these factors are in place, teaching becomes easier for the teacher because he/she will have a student who is fully engaged.“

Mgr. Pavla Bustová

Univerzita Palackého v Olomouci

Co považujete na výuce za nejdůležitější:

„Učitel by měl nalézt cestu k osobnosti každého žáka, a podpořit tak jeho snahu a touhu po zvládnutí cizího jazyka.“

Mgr. Denisa Švandová

Univerzita Pardubice

Co považujete na výuce za nejdůležitější:

„Nejdůležitější pro mě je učinit z osvojování cizího jazyka pestrou a obohacující činnost, při které student cítí, že se s každou lekcí posouvá o krok dál a zároveň blíž ke svým cílům a snům.“

Mgr. Jolana Tůmová

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno

Co považujete na výuce za nejdůležitější:

Mým cílem je naučit mé studenty milovat francouzštinu nebo ruštinu a potom jde již vše samo :-) Ve výuce kladu největší důraz na aktivní práci s jazykem, to znamená hodně mluvit, poslouchat, rozumět a nebát se reagovat.

Ing. Michaela Dolejší

Vysoká škola ekonomická v Praze 

Co považujete na výuce za nejdůležitější:

„Při výuce se řídím tím, že angličtina je kamarádka, se kterou je vždycky zábava, se kterou se dá probrat jakékoli téma, se kterou člověk může zcestovat celý svět a dozvědět se spoustu nového a rozhodně to může být láska na celý život :-).“

BcA Vojtěch Línek

Janáčkova akademie múzických umění

Co považujete na výuce za nejdůležitější:

Důležitá je pro mě přátelská atmosféra v kurzu, studenti se pak nestydí mluvit a tím své čerstvě nabyté znalosti mohou ihned aplikovat. Velmi důležitá je také snaha, a to nejen snaha studentů učit se nové věci a zdokonalovat své jazykové schopnosti, ale také snaha lektora, aby dokázal skupinu dobře motivovat, vytvořit příjemné studijní prostředí, připravit jim zajímavé, atraktivní aktivity a aby se snažil sám na sobě pracovat a svou pedagogickou činnost stále zdokonaloval.

Bc. Veronika Čejglová

Pedagogická fakulta Hradec Králové

Co považujete na výuce za nejdůležitější:

Nejdůležitější je se nebát mluvit a potom už jen mluvit, mluvit a zase jenom mluvit :)

Anna Králová

Univerzita Hradec Králové, obor Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (kombinace anglický jazyk a literatura s biologií)

Co na výuce považujete za nejdůležitější:

Má výuka klade důraz na individuální potřeby žáků. Za nejdůležitější faktory efektivního vyučování považuji motivaci, zájem a chuť nebát se postavit novým výzvám. 

Bc. Adéla Vítová

Univerzita Pardubice

Co považuji na výuce za nejdůležitější:

Na výuce jazyků považuji nejdůležitější určit si konkrétní cíl, kterého chceme společně s žáky dosáhnout a za ním postupnými krůčky jít. Jako učitel se snažím nastolit takovou atmosféru, aby se nikdo nebál udělat chybu, především při mluveném projevu. Proces výuky uzpůsobuji potřebám, možnostem, zájmům a dovednostem každého studenta.

Adéla Králová

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra psychologie

Co považuji na výuce za nejdůležitější: Pohodovou atmosféru a důvěru mezi žákem a lektorem, ale především nebát se mluvit, protože schopnost aktivně používat jazyk je pro mě nejdůležitější, i když si možná nejsme jistí. 

Ve výuce kombinuji procvičování gramatiky, slovní zásoby, mluvení, čtení a hraní nejrůznějších her na upevnění učiva. 

Mgr. Geanny Garcia Delgado

Universidad de las Artes (ISA), Cuba

Co na výuce považujete za nejdůležitější:

Když pozdrav s úsměvem otevře nepostradatelnou komunikaci mezi studentem a lektorem a obě strany jsou připravěny dávat a přijímat. V té chvíli teprve začne výuka.

Nikola Lukešová

Magisterské studium na Univerzitě Hradec Králové - obor Anglický jazyk a literaturu + francuzský jazyk a literatura. Během studia jsem absolvovala téměř roční studijní pobyt v Belgickém Lutychu a Bruggách v rámci programu Erasmus a dále jsem se zapojila do mnoha vzdělávacích projektů.

Co považuješ při výuce jazyka za nejdůležitější?  

Při výuce jazyků je pro mě nejdůležitější vytvořit přátelské a bezpečné prostředí, kde se může student/ka cítit komfortně, a které ho/ji motivuje k aktivitě a vlastní iniciativě, tak aby mohl/a naplno objevovat krásy daného jazyka. Při hodinách kladu nějvětší důraz na individuální potřeby daného studenta/studentky, na vzájemnou interakci mezi námi a na praktické užití jazyka v rámci všech čtyřech jazykových kompetencí. 

Hannah Hashemi Kaplan

Kennesaw State University, USA and Anglo American University, Prague

Co považuješ při výuce jazyka za nejdůležitější? 

What I consider most important in teaching is creating an environment where students feel comfortable to learn and practice their new language and that they enjoy the experience of language learning.

Matěj Suchánek

Cambridge English Proficiency 

Co ve výuce považujete za nejdůležitější:

Osvojování cizího jazyka je dlouhodobý proces. Mým cílem je sehrát v tomto procesu roli průvodce a pomáhat studentovi překonávat různá úskalí. Důležité je to, aby student mluvil většinu hodiny a nebál se vystoupit ze své komfortní zóny. Velký důraz kladu zejména na individuální přístup ke každému studentovi a jeho aktuální potřeby. Student má z hodiny odcházet s dobrým pocitem a být pozitivně naladěn.

Anna Kučevová

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Co považuješ při výuce jazyka za nejdůležitější? 

Na výuce považuji za nejdůležitější, aby se student na hodinách cítil dobře, nebál se mluvit a aby mu jeho získané znalosti pomohly na cestě při plnění jeho snů. 

Štěpánka Baťková

Univerzita Palackého v Olomouci

Co považuješ ve výuce za nejdůležitější?

Myslím, že lektor by měl studenty hlavně motivovat a inspirovat. Zbytek už je na studentovi :). 

 

Mgr. Margaux Thomas

Université Sorbonne Nouvelle, Paris

What I think is the most important thing on teaching?

The most important thing for me is a relaxing and friendly atmosphere during the lesson, like that the student is not affraid to talk and to express himself, and the learning process is more efficient.

Kateřina Kovářová

Univerzita Karlova v Praze 

Co považuji na výuce za nejdůležitější?

Věřím, že kolik jazyků umíme, tolikrát jsme člověkem. Proto považuji za důležité být studentům průvodcem na jejich cestě za novými dovednostmi, aby pro ně byl cizí jazyk nejen nástrojem, ale i prostředkem k poznání něčeho nového. Hned po mluvení dávám důraz na srozumitelné a účelné lekce z gramatiky, které studenti mohou bez potíží okamžitě využít v praxi. 

Kateřina Sofie Benešová, DiS.

Konzervatoř Pardubice, hra na klavír
Univerzita Pardubice, anglický jazyk pro vzdělávání

Co považuji na výuce za nejdůležitější?

Příjemnou atmosféru a pocit bezpečí, věřím, že jedině tak se můžeme učit a rozvíjet. 

Ing. Natalia Cerna

Tverská státní technická univerzita (Ruská Federace)

Co ve výuce považujete za nejdůležitější:

Při výuce preferuji přístup, ve kterém kombinuji živou komunikaci, gramatiku, čtení, překlady a hry.  Všechno to co pomůže překonat jazykovou bariéru a objevit nové schopnosti pro zvládnutí ruského jazyka.