Kurz angličtiny s rodilým mluvčím pro žáky ZŠ

Podpořte své dítě, aby si mohlo vyzkoušet svou angličtinu v konverzaci s rodilým mluvčím. Děti se rozmluví a procvičí to, co se naučily ve škole, ale většinou neměly možnost použít v praxi. Děti si zvyknou na výslovnost a tempo rodilého mluvčího, získají sebejistotu a přestanou se bát v jazyce mluvit.

Neváhejte a přihlaste své dítě do on-line kurzu angličtiny s rodilým mluvčím.

30 minut týdně, on-line ve skupince 4 – 5 dětí, ideálně z jedné třídy nebo školy, aby děti mohly navázat na školní výuku.

Co budete potřebovat?

Angličtina na dálku


Jak se budete učit?

Jaká bude cena?